2022-04-27 14:21:00

Hvala Općini na financijskoj pomoći učenicima 8. razreda

Općina Baška Voda je za potrebe dvodnevne terenske nastave u Vukovar te za potrebe organizacije ekskurzije učenika 8. razreda dala novčanu pomoć u obliku doprinosa u iznosu 500,00 kn po učeniku (ukupan iznos je 11.000,00 kn). Općini i načelniku Josku Roščiću od srca zahvaljujemo.


Osnovna škola Bariše Granića Meštra Baška Voda